Сiмейна
Стоматологiя
Мельничука

Кашівська Роксолана Степанівна

Лікар-стоматолог-терапевт, кандидат медичних наук, доцент

У 2007 році закінчила стоматологічний факультет Івано-Франківського державного медичного університету із відзнакою. Із 2007 по 2009 рік проходила інтернатуру, а в 2009-2011 роках працювала лікарем-стоматологом в Косівській центральній районній лікарні.

Із 2011 по 2013 рік навчалася в клінічній ординатурі на кафедрі стоматології факультету післядипломної освіти, а з 2013 по 2016 рік була аспірантом цієї ж кафедри навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету.

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Стан тканин пародонта у хворих на генералізований пародонтит при захворюваннях гепатобіліарної системи та обґрунтування медикаментозної корекції виявлених порушень”.

Із грудня 2016 року – асистент кафедри терапевтичної стоматології, з 2021 року − кандидат медичних наук, доцент цієї ж кафедри. Є автором і співавтором понад 57 друкованих праць, з яких: 19 статей у журналах, рекомендованих ДАК України; 15 тез у матеріалах міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій; 2 патенти України на винахід і 10 – на корисну модель, 5 інформаційних листів, 5 нововведень і 1 раціоналізаторська пропозиція.

Конференції, вебінари, семінари за 2019-2021 р.р.:

 • Сертифікат №201931 учасника 5-го національного українського стоматологічного конгресу «Стоматологічне здоров’я – інтегральна складова здоров’я нації», м. Київ, 18-19.10.2019р.
 • Сертифікат №202033000068 учасника теоретично-практичного курсу «Використання ін’єкційних методик косметології в стоматології», м. Київ, 01.02.2020р.
 • учасниця індивідуального майстер-класу «Guided Biofilm Therapy: сучасний підхід до професійної гігієни ротової порожнини у дітей і дорослих» EMS, м. Київ, 29.02.2020р.;
 • Сертифікат №391 учасника ІХ Стоматологічного форуму у Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в сучасній стоматології», м. Івано-Франківськ, 11-14.03.2020 р.
 • Сертифікат №572 учасника навчального онлайн семінару „Професійний розвиток лікаря-стоматолога: сучасні рекомендації, інновації та практичний досвідˮ, 19.05.2020р.
 • Сертифікат № 4000313402020 учасника (в якості доповідача) Науково-практичної конференції з міжнародною участю в онлайн режимі - „Досягнення і перспективи клінічної пародонтології. Наука-практиці ˮ, м. Київ, 13-14.11.2020 р.
 • Сертифікат №UVG47988 учасника курсу „Повітряно-порошкова методика в професійній гігієні порожнини ротаˮ, 21.01.2021 р.
 • Сертифікат №UVG67990 учасника курсу „Як проводити професійну гігієну навколо імплантівˮ, 15.02.2021 року.
 • Сертифікат №UVG89116 учасника курсу „Місцева фармакотерапія в пародонтології: що застосовувати в клініці, а що призначати пацієнтуˮ, 30.03.2021
 • Сертифікат №UVG109820 учасника курсу „Шинування адгезивними волоконними системамиˮ 20.04.2021 р.
 • Сертифікат №UVG75528 учасника курсу „Додаткові методи лікування захворювань тканин пародонтаˮ 11.05.2021 р.
 • Сертифікат №456 учасника курсу „Saving teeth peRio concePtˮ, 25-26.09.2021р., м. Львів.
 • Роботи